BIEŻĄCA DOKUMENTACJA

2022/2023

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 2022/23

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2022/23

szkolny zestaw programów 2022 2023

Szkolny zestaw podręczników 2022 2023

WDZ_treści nauczania

2021/2022

Procedury bezpieczeństwa – Covid

Procedury – egzamin ósmoklasisty 2022

Plan pracy szkoły 2021_2022

WDZ_treści nauczania

Program Wychowawczo-Profilaktyczny SP w Gruszowie

broszura-Dzieci w wirtualnej sieci_wydanie III_17.02.2022

broszura-Nastolatki w wirtualnym tunelu-18.02.2022

2020/2021

Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku

Regulamin-organizacji-nauczania-zdalnego

Kadra pedagogiczna 2020 21

Kalendarz dni wolnych 2020 2021

Szkolny zestaw programów IX 2020

PROCEDURA bezpieczeństwa covid PRZEDSZKOLE

PRROCEDURY bezpieczeństwa covid SZKOŁA

2019/2020

informacja dla rodziców- kalendarz zmian w szkole

Procedura bezpieczeństwa – Covid -19 GRUSZÓW

Załącznik Nr 5 oświadczenie pracownika

Załącznik Nr 4 deklaracja

Załącznik Nr 3 oświadczenie rodzica

Załącznik Nr 2 DEKLARACJA PRZYJĘCIA UCZNIA KL I – III NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Załącznik Nr 1 DEKLARACJA PRZYJĘCIA DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Z ELEMENTAMI DYDAKTYKI W SAMORZADOWYM PRZEDSZKOLU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „ARCHIPELAG SKARBÓW” -krótki opis

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „ARCHIPELAG SKARBÓW” – Opis szczegółowy dla Rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2019 2020

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019 2020

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019 2020