ZŁOTY MEDAL OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ

Nasza szkoła może poszczycić się odznaczeniem Złotym Medalem Opiekuna Miejsc  Pamięci Narodowej za opiekę nad Miejscami Walki i Męczeństwa, który został nam przyznany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 2012 roku.

Medal przyznawany jest osobom i instytucjom za szczególne zasługi w propagowaniu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalnością związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z uroczystości nadania szkole medalu:

Jednym z ważnych działań podejmowanych przez szkołę  i naszych uczniów jest opieka nad miejscami pamięci – i wszelkimi pomnikami przeszłości, które znajdują się na terenie miejscowości i w jej okolicy.  W tradycję szkoły wpisało się całoroczne pielęgnowanie pomników i otoczenia wokół nich, prace wykonywane są w ciągu roku szkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem świąt i rocznic ważnych wydarzeń historycznych, w które zapalane są znicze. Są to pomniki:

  • w Żerosławicach, ku czci poległych w czasie II wojny światowej.
  • w Gruszowie, pomnik upamiętniający rocznicę zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem w 1410r., na którym widnieje napis „Zwycięzcom Krzyżaków z 1410r. lud w 1910r. odnowiono z okazji święta ludowego 1982” , który  wznieśli mieszkańcy Gruszowa w 500-ną rocznicę bitwy pod Grunwaldem.
  • Obelisk i tablica pamiątkowa w Gruszowie poświęcona chłopom gruszowskim, którzy 5 czerwca 1932 roku polegli w walce z policją sanacką pod Łapanowem.
  • Obelisk i tablica pamiątkowa poświęcona zamordowanemu w Katyniu Teofilowi Łaciakowi oraz wszystkim zamordowanym po 17 września 1939r. przez Związek Radziecki.

tekst M.Jasek-Wiatrek