OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

PRZEDSZKOLE

STATUT przedszkola

STATUT przedszkole. wrzesień 2021

PODSTAWA PROGRAMOWA wychowania przedszkolnego 2017

KOCHAM_PRZEDSZKOLE_Program_wychowania_przedszkolnego

RAMOWY PLAN DNIA

KODEKS PRZEDSZKOLAKA

PROCEDURA_zabawy w przedszkolu

PROCEDURA_niebieska_karta

PROCEDURA__wnioski i skargi

PROCEDURA_choroba zakazna

PROCEDURA__monitorowanie_osob_na_terenie_przedszkola

PROCEDURA_nieszczesliwy_wypadek

PROCEDURA- wszawica

PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

PROCEDURA – odbiór dziecka przez rodzica pod wpływem alkoholu , narkotyków

PROCEDURA – rozwiedzeni rodzice

PROCEDURA – dotycząca udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

PROCEDURA dotycząca zabaw w przedszkolu, ogrodzie

PROCEDURA przeprowadzenie ewakuacji

PRZEDSZKOLE regulamin rekrutacji

Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkoły i przedszkola w Gruszowie

Załącznik nr 1 do regulaminu odwozu i dowozu uczniów

 

SZKOŁA

STATUT zespołu szkół

STATUT szkoły podstawowej

STATUT szkoła podstawowa 2021

SZKOLNY SYSTEM NAGRÓD I KAR

KLASA 1 regulamin przyjęć

Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkoły i przedszkola w Gruszowie

Załącznik nr 1 do regulaminu odwozu i dowozu uczniów

Procedury postepowania w sytuacjach trudnych

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

 

BAZA WIEDZY

Techniki uczenia

Metody_ksztalcenia

To warto wiedzieć – 10 mitów o uczeniu sie