OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

Procedura bezpieczeństwa – Covid -19 GRUSZÓW

Załącznik Nr 3. Oświadczenie rodzica (zgoda na konsultacje/egzamin)

Procedury – egzamin ósmoklasisty

PRZEDSZKOLE

STATUT przedszkola

PODSTAWA PROGRAMOWA wychowania przedszkolnego 2017

KOCHAM_PRZEDSZKOLE_Program_wychowania_przedszkolnego

RAMOWY PLAN DNIA

KODEKS PRZEDSZKOLAKA

PROCEDURA_zabawy w przedszkolu

PROCEDURA_niebieska_karta

PROCEDURA__wnioski i skargi

PROCEDURA_choroba zakazna

PROCEDURA__monitorowanie_osob_na_terenie_przedszkola

PROCEDURA_nieszczesliwy_wypadek

PROCEDURA- wszawica

PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

PROCEDURA – odbiór dziecka przez rodzica pod wpływem alkoholu , narkotyków

PROCEDURA – rozwiedzeni rodzice

PROCEDURA – dotycząca udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

PROCEDURA dotycząca zabaw w przedszkolu, ogrodzie

PROCEDURA przeprowadzenie ewakuacji

PRZEDSZKOLE regulamin rekrutacji

Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkoły i przedszkola w Gruszowie

Załącznik nr 1 do regulaminu odwozu i dowozu uczniów

SZKOŁA

STATUT zespołu szkół

STATUT szkoły podstawowej

KLASA 1 regulamin przyjęć

Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkoły i przedszkola w Gruszowie

Załącznik nr 1 do regulaminu odwozu i dowozu uczniów

Procedury postepowania w sytuacjach trudnych

Kalendarz roku szkolnego 2019 2020

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019 2020

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019 2020

Szkolny zestaw programów IX 2019

Program wychowawczo – profilaktyczny SP w Gruszowie 2019-2020

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu