GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI

Czas pracy nauczyciela określony został w art. 42 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela i nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.

 W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, nauczyciel zobowiązany jest do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni. Godzina dostępności nauczyciela w szkole nie została określona w sposób szczególny, tak jak np. godzina lekcyjna, w związku z czym trwa ona 60 minut.

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELADZIEŃ TYGODNIA I GODZINA DOSTĘPNOŚCI DLA UCZNIA I RODZICA
Jadwiga Gorączko  PONIEDZIAŁEK 13:00 – 14:00
Agnieszka Włódyka  PONIEDZIAŁEK 13:30 – 14:00 PIĄTEK – 12:00 – 12:30
Nina Drąg  PONIEDZIAŁEK 13:30 – 14:00 WTOREK 13:30 – 14:00
Joanna Baniak  CZWARTEK 12:30 – 13:30
Dorota Kwarciak  PIĄTEK 8:00 – 9:00
Anna Mentel  PIĄTEK 12:35 – 13:25
Justyna Bajer  PONIEDZIAŁEK 12:35 – 13:35
Grażyna Dudzik  ŚRODA 7:00 – 8:00
Anna Kosz  WTOREK 8:45 – 9:45
Dorota Twaróg  PONIEDZIAŁEK 7:00 – 8:00
Anna Bonior  CZWARTEK 7:00 – 8:00
Małgorzata Jasek – Wiatrek  WTOREK 12:35 – 13:35
Ewelina Pawełczyk  PIĄTEK 7:00 – 8:00
Ewa Trzupek  ŚRODA 10:35 – 11:35
Barbara Pach  PIĄTEK 7:00 – 7:30 CZWARTEK 13:45 – 14:15
Teresa Patela  CZWARTEK 7:00 – 8:00
Leszek GrzesikPIĄTEK 7:35 – 8:05 PIĄTEK 14:15 – 14:45