INNOWACJA „A kiedy już będę dorosły”

14 listopada 2022 roku, w ramach kontynuowanej innowacji pedagogicznej „ A kiedy, już będę dorosły…” klasa druga wzięła udział w spotkaniu z pielęgniarką szkolną- panią Danutą Bergiel.
Pani pielęgniarka opowiedziała uczniom na czym polega jej praca i co należy do jej podstawowych zadań.
Spotkanie miało na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz przekonanie uczniów, że stan naszego zdrowia w dużej mierze zależy od nas samych. Pani pielęgniarka przygotowała i przeprowadziła pogadankę na temat potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych . Rozmowa dotyczyła przede wszystkim higieny osobistej na co dzień, wyrabiania właściwych nawyków żywieniowych przeciw otyłości, przebywanie na świeżym powietrzu ( zabawy ruchowe, jazda na rowerze, pływanie na basenie, itp.).
W czasie prelekcji uczniowie dowiedzieli się, jak należy się odżywiać, aby być zdrowym, w jaki sposób zapobiegać infekcjom, jakie znaczenie dla naszych organizmów ma ruch i uprawianie sportu. Pani pielęgniarka wspomniała także o roli kręgosłupa młodego ucznia i prawidłowej postawie ciała, noszeniu tornistra nieprzeciążonego do szkoły oraz odpowiedniej postawy siedzącej na zajęciach szkolnych.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Dzieci z zainteresowaniem słuchały pogadanki i zadawały pytania. Uczestnicy spotkania zdobyli wiele cennych informacji, które z pewnością wykorzystają w życiu codziennym.
Serdecznie dziękujemy pani Danusi za podzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami.
1669061939253
tekst i fot. A.Mentel