NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA w przedszkolu

Nasze przedszkole po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku otrzymało wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” . W ramach tego projektu przedszkole podejmuje działania, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci.
Przede wszystkim zakupiliśmy ponad 100 książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat. Odbędą się również konkursy oraz wyjazd do Biblioteki Publicznej w Myślenicach na warsztaty czytelnicze.
tekst A.Włódyka, fot. A.Włódyka, J.Gorączko